Andrzej Lach

Kancelaria Biegłego Rewidenta


Audyt sprawozdań finansowych i funduszy unijnych


Oferta

Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
to świadczona przez nas usługa, której wykonanie pozwoli stwierdzić, czy sprawozdanie zostało sporządzone w sposób jasny, rzetelny i prawidłowy, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Audyt projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
prowadzimy w sposób zgodny z polskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej.

Przeglądy sprawozdań finansowych
to także badanie sprawozdania finansowego, które nie kończy się wydaniem opinii o tym sprawozdaniu, ale może obejmować pełny zakres czynności, niezbędnych do wydania takiej opinii w tym szczególnie ocenę prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych.


Audyt Sprawozdań Finansowych
i Funduszy Unijnych

Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Audyt prawidłowości wydatkowania środków pieniężnych w ramach programów Unii Europejskiej i programów pomocowych innych instytucji międzynarodowych. Przeglądy sprawozdań finansowych. Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe.


Dane Podmiotu

Firma przedsiębiorcy: Andrzej Lach Kancelaria Biegłego Rewidenta.

Adres: ul. Sławomira 3 lok. 2, 71-606 Szczecin.

Numer NIP 8571012101

Numer REGON 005432916